contacta co profe

O TRABALLO

EN GALICIA

A agricultura
A gandaría
A pesca
A minaría
A construción
A industria
As zonas industriais
Servizos comerciais...
Servizos educativos...
Turismo e transporte

© 2010 Antonio Caloto Balboa