O sector secundario agrupa os traballos que transforman materias primas en produtos elaborados.

Forman parte deste sector os traballos nas fábricas, a artesanía e a construción.

En Galicia, 30 de cada cen persoas traballan neste sector.