• Servizos educativos: Danse nos colexios, institutos e universidades.

  • Servizos sanitarios: Danse en centros de saúde, ambulatorios, clínicas e hospitais. En Galicia hai unha boa rede de hospitais.