As industrias máis importantes en Galicia son: as alimentarias, do automóbil, da madeira, a química, a téxtil, a naval e a de materiais de construción.