En Galicia extráense rochas nas canteiras.

Hai canteiras de:

  • Granito. En O Porriño (Pontevedra).

  • Lousa. En Valdeorras (Ourense).