O sector terciario comprende todos os traballos que dan servizos, por iso tamén se chama sector servizos.

En Galicia, cincuenta e nove de cada cen persoas traballan no sector servizos.