A pesca é moi importante en Galicia.

Destacan os portos de Vigo, A coruña, Marín, Ribeira e Vilagarcía.

Practícase dúas clases de pesa:

  • Pesca de altura: lonxe de Galicia. Péscase bacallau, pescadas e bonito.

  • Pesca de baixura: na costa galega. Péscase polbos, sardiñas e cigalas.

Tamén hai marisqueo (ameixas e berberechos) e acuicultura.