contacta co profe

OS SERVIZOS

SECTOR TERCIARIO

Educativos e sanitarios
Transporte e comunicación

Turísticos, culturais e

de ocio

Empresariais e finaneiros
Tipos de comercio
Dereitos dos consumidores
Formas de pagamento
O comercio electrónico
Medios de transporte
Vías de comunicación
Medios de comunicación
Satélites de comunicación

© 2009 Antonio Caloto Balboa