• SERVIZO TURÍSTICO: Consiste en atender as necesidades das persoas que  se desprazan a un lugar para coñecelo, descansar ou divertirse. Ofrécese nos hoteis, campings, restaurantes....
  • SERVIZO CULTURAL: Consiste na oferta de actividades relacionadas coa música, a literatura e a arte. Préstase nos museos, cines e teatros.
  • SERVIZO DE  OCIO: Consiste na organización de actividades de deporte, diversión e tempo libre. Ofrécese en parques temáticos, polideportivos,...