• SERVIZO EDUCATIVO:  é a educación. Ofrécese nos colexios, institutos e universidades. Estas necesidades están cuberts polo estado de forma gratuita e obrigatoria, pero tamén hai empresas privadas que as ofrecen.
  • SERVIZO SANITARIO: Consiste no coidado da saúde  Préstase en hospitais, clínicas e centros de saúde. Moitos son públicos, xestionados pola Comunidade Autónoma, pero tamén os hai privados.