Os servizos son traballos que atenden as necesidades das persoas.

Poden ser:

  • SERVIZOS PÚBLICOS: Se están xestionados polo goberno dun territorio. Ex.: os bombeiros, a policía...
  • SERVIZOS PRIVADOS: Se están xestionados por unha persoa ou grupo de persoas. Ex.: un comercio.