• SERVIZO DE TRANSPORTE: Consiste no traslado de persoas e mercadorías. Ofrécese en autobuses, camións, trens, metro, taxis, avións e barcos.
  • SERVIZO DE COMUNICACIÓN: Consiste no intercambio de información. ofrécese na televisión, na radio, na prensa e na internet.