• SERVIZOS EMPRESARIAIS: Son as actividades das persoas que traballan en empresas privadas, como os arquitectos, os fontaneiros, os avogados...
  • SERVIZOS FINANCEIROS: Consisten en gardar o noso diñeiro. Ofrécense nos bancos e caixas de aforro.