• Comercio por xunto: Consiste en comprar grandes cantidades de mercancías ao produtor para logo vendelas aos donos das tendas que atenden aos consumidores.
  • Comercio polo miúdo: Os donos das tendas compran as mercancías aos comerciantes por xunto e véndenllas ao consumidor.