Os medios de comunicación serven para intercambiar mensaxes e información.

Poden ser:

  • Individuais: Serven para comunicarnos con poucas persoas: teléfono, carta, fax, correo electrónico.
  • Colectivos: Serven para transmitir información a moitas persoas ao mesmo tempo: prensa, radio, televisión, internet.