Cando mercamos un produto, os consumidores temos uns dereitos:
  • Obter un produto de calidade, seguro e en bo estado.
  • Recibir información e instruccións do seu uso.
  • Pagar un prezo adecuado á súa calidade.