contacta co profe

AS MÁQUINAS

EXEMPLOS DE MÁQUINAS

Que son?
Para que se usan?
Como funcionan
Clases
A polea
A panca
O plano inclinado

 

Elementos:
Motores
Engrenaxes
Circuítos eléctricos
Circuítos electrónicos

© 2009 Antonio Caloto Balboa