Os circuítos eléctricos encóntranse nas máquinas que funcionan con electricidade.

Un circuíto eléctrico está formado por lámpadas, interruptores, motores eléctricos... todos eles comunicados entre eles por cables, que son fíos dun material que permite que a electricidade circule por eles.