É unha máquina que consiste nunha barra ríxida cun punto de apoio. Por exemplo, uns alicates.

Hai distintos tipos de pancas segundo onde estén situados o punto de apoio e o lugar onde se exerce a forza.