Os engrenaxes son rodas con dentes que serven para transmitir movemento.