Son obxectos que nos axudan a realizar traballos aforrando esforzos e tempo.