As máquinas permítennos realizar tarefas con facilidade

   
   
 

Hai máquinas que necesitan a forza dunha persoa ou dun animal. Outras funcionan con gasolina, electricidade,...