Hai dúas clases de máquinas:

 

  • Simples: Teñen poucas pezas ou unha soa (polea, panca, rampa).
  • Compostas: Están formadas por moitos elementos.