contacta co profe

AS FORZAS

E A ENERXÍA

             

Forzas e movemento
Como actúan as forzas
A forza da gravidade
  Video: A gravidade
Que é a enerxía?
Tipos de enerxía

Transformacións da

enerxía

Fontes de enerxía
Combustibles fósiles
A enerxía eléctrica
Consumo responsable
  Video: A enerxía

 • Antonio Caloto Balboa