A enerxía pódese transformar dun tipo noutro. Isto ocorre de maneira habitual na natureza e tamén en moitas máquinas que usamos. Algúns exemplos de transformación de enerxía:

  • Nun ventilador: a enerxía eléctrica transfórmase en enerxía mecánica das aspas ao moverse.

  • Nun coche: a enerxía química da gasolina transfórmase na enerxía mecánica que ten o coche cando se move.

  • Nunha lámpada: a enerxía eléctrica transfórmase en enerxía luminosa.

  • Nun torrador: a enerxía eléctrica transfórmase en enerxía calorífica.

A enerxía eléctrica úsase moito porque é moi fácil transformala noutras formas de enerxía.

 

enerxía química ►enerxía mecánica

enerxía eléctrica ►enerxía mecánica

enerxía química ►enerxía luminosa