Todos os tipos de enerxía que utilizamos a diario os obtemos das fontes de enerxía. As fontes de enerxía proporciónanos, pois, toda a enerxía que utilizamos.

As fontes de enerxía poden ser de dous tipos:

  • Fontes de enerxía renovables. Son as que non se esgotan, como a luz do Sol e o vento; ou as que se poden rexenerar, como a leña.

  • Fontes de enerxía non renovables. Son as que se esgotan a medida que se utilizan, como o petróleo.

 

A leña é unha forma de enerxía renovable, continuamente se está producindo na natureza.