Os obxectos son atraídos cara ao centro da Terra a causa da forza da gravidade.

Cando soltamos un obxecto dicimos que cae cara abaixo pero non é certo, porque nas nosas antípodas cando caen non se perden no espazo, se non que caen en dirección ao centro da Terra sempre.

A forza da gravidade é a forza que fai que os obxectos sexan atraídos polo centro da Terra.

Os obxectos caen cara ao chan porque son atraídos polo centro da Terra.