contacta co profe

A MATERIA

CAMBIOS E MATERIAIS

Que é?
Propiedades da materia
Estados da materia
  Video:Estados da materia
Mesturas
Cambios de estado
Cambios químicos
Oxidación e combustión
  Que son?
  Clases de materiais
  Propiedades dos materiais

 

© 2009 Antonio Caloto Balboa