Todos os obxectos teñen dúas propiedades comúns:
  • A Masa: cantidade de materia que ten un obxecto. Mídese en quilogramos. Por exemplo, a masa dun tetra brik de leite é dun quilogramo.
  • O volume: cantidade de espazo que ocupa un obxecto. Pódse medir en litros. Por exemplo, o volume dun tetra brik de leite é un litro.

Ademáis, os obxectos teñen outras propiedades, dependendo da substancia de que estén feitos: cor, brillo, dureza, transparencia,... Estas propiedades distinguen unhas substancias doutras.

Estes dous obxectos teñen distinta masa, é dicir, a xerra contén maior cantidade de materia que o plato