A materia cambia constantemente: a auga conxélase, os vasos rompen, a madeira arde...

Imos analizar tres tipos de cambios da materia: mesturas, cambios de estado e cambios químicos.