Os materiais poden ser : NATURAIS e ARTIFICIAIS.
  • Os NATURAIS utilízanse tal e como se atopan na natureza. Por exemplo: o coiro, o algodón,...

  • Poden ser de orixe:

  • mineral. Por exemplo, o granito, o mármore, o carbón, o petróleo...

  • vexetal. Por exemplo, a madeira, o caucho, o algodón, o liño,...

  • animal. Por exemplo, o coiro, a la, a seda,...

  • Os ARTIFICIAIS non se encontran na natureza, fabrícanse a partir de materias primas (materiais naturais). Por exemplo: o plástico (a partir do petróleo), o papel (a partir da madeira), o cristal (a partir de area)...