contacta co profe

O TERRITORIO

ONDE VIVIMOS

Municipio
Servizos municipais
Comarca
Tipos de comarca
  O territorio
  Comunidade autónoma
  Provincias 1 - 2 - 3
  Mapa político

Mapas Comun. Aut.

1 - 2 - 3 - 4 - 5

  A nosa Comunidade
  Límites de Galicia
  División do territorio

Mapas de Provincias

1 - 2 - 3

Mapas de Comarcas

 

1 - 2 -3 - 4

© 2010 Antonio Caloto Balboa