Todos nós vivimos en Galicia, que ten unha rica historia, polo que é unha NACIONALIDADE HISTÓRICA. Galicia constituíuse como Comunidade autónoma no ano 1981, cando os galegos aprobaron o ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

A capital de Galicia é SANTIAGO DE COMPOSTELA.