Unha provincia é un territorio maior ca unha comarca formado por varios municipios..
Cada provincia ten unha CAPITAL PROVINCIAL, que é onde están as súas institucións de goberno.