Galicia é pluriprovincial, é dicir, está formada por varias provincias.

Galicia ten catro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Dentro de cada provincia hai varias comarcas. En total en Galicia hai 53 comarcas.

Cada comarca está constituída por varios municipios ou concellos. En total en Galicia hai 315 concellos.

Exercicio

 

Facendo clic no mapa podes velo ampliado