Unha ou varias provincias forman unha Comunidade Autónoma.
Cada Comunidade Autónoma ten un territorio definido, unhas institucións de goberno autonómico e unha capital autonómica. Tamén ten uns símbolos que a identifican: o escudo, a bandeira e o himno.
Cada Comunidade Autónoma ten a súa historia, as súas costumes e as súas tradicións.

En España fálase o castelán, pero en algunhas Colunidades Autónomas teñen o seu propio idioma a parte do castelán: galego, catalán, éuscaro... Todas as Comunidades Autónomas comparten as leis e as institucións do Estado.