Os municipios que forman unha comarca teñen unha paisaxe parecida. Según sexa ésta podemos falar de comarcas de montaña, comarcas de chaira ou comarcas de costa.

A poboación dos municipios dunha comarca trabala en actividades parecidas, por iso tamén podemos falar de comarcas agrícolas, gandeiras, pesqueiras, industriais e turísticas.