contacta co profe

OS ECOSISTEMAS

DE RELACIÓN

               

Que é un ecosistema

Necesidades dos seres

vivos
Tipos de ecosistemas
A alimentación
As cadeas alimentarias
A competencia
A cooperación

Os ecosistemas deterió-

ranse

A protección dos eco-

sistemas
Video: Biodiversidade
Flash: Biodiversidade

 • Antonio Caloto Balboa