Unha cadea alimentaria é unha forma de representar o modo en que se alimentan os seres vivos dun ecosistema.

Ordénanse nunha fila e unímolos con frechas segundo se van alimentando uns doutros.