Nun ecosistema, os seres vivos aliméntanse de formas diferentes:

As plantas, que producen o seu alimento, chámanse produtores.

Os animais aliméntanse doutros seres vivos e chámanse consumidores. Os herbívoros aliméntanse de plantas e os carnívoros de animais herbívoros.

  ARAŃA CESTEIRA. As arańas son carnívoras. Aliméntanse doutros animais.