Un ecosistema é un lugar e os seres que viven nel.

Nun ecosistema hai dous tipos de compoñentes:
  • Os seres vivos: todas as plantas e os animais.
  • O medio físico: todo o que non son seres vivos e lles afecta, como a auga, a temperatura, o tipo de terreo, as rochas,...