contacta co profe

A TERRA

O NOSO PLANETA

A Terra. Hemisferios
Movemento de rotación
Os puntos cardinais
Movemento de translación
Animación
O Sol
Os planetas
Os satélites
Animación
  A Lúa. Movementos
  Fases lunares

© 2009 Antonio Caloto Balboa