contacta co profe

OS SENTIDOS

DE RELACIÓN

A Vista
  Coidados da vista
  Flash1
  flash2
Oído
  Coidados do oído
  Flash1
  Flash2
Olfacto
  Flash
Gusto
  Flash
Tacto
  Flash1
  Flash2

© 2008 Antonio Caloto Balboa