REPRODUCIÓN DOS PEIXES

  • Os peixes son OVÍPAROS.
  • Non coidan os ovos nin as crías.

  Peixe poñendo ovos.