REPRODUCIÓN DAS AVES

  • As aves son ovíparas.
  • Coidan dos ovos e das crías.

  As aves coidan dos ovos.