A REPRODUCIÓN DOS MAMÍFEROS

  • Os mamíferos son vivíparos: as crías fórmanse e medran dentro do corpo da nai.
  • Cando nacen, as crías aliméntanse de leite que producen as nais nas mamas.