MAMÍFEROS

  • Teñen o corpo cuberto de pelo.

  • Teñen patas, aletas ou ás para desprazarse.

  • Respiran por pulmóns.

  • Son mamíferos: os cans, gatos, vacas, cabalos...