Segundo os productos que fabrican, as industrias poden ser:

  • Industrias básicas: Transforman as materias primas en productos que utilizan outras industrias como materias primas. Por exemplo, a industria do cemento.

  • Industrias de consumo: fabrican productos para utilizalos directamente. Por exemplo, a industria conxerveira.

  • Industrias tecnolóxicas: empregan maquinaria moi moderna para crear novos produtos, como ordenadores, teléfonos, ... Por exemplo, a industria informática.