Segundo como se crían os animais, a gandaría pode ser:

  • Gandaría intensiva ou estabulada: os animais críanse en granxas ou cortes e comen penso.

  • Gandaría extensiva: os animais críanse ao aire libre e aliméntanse con pastos naturais