A maioría dos traballos nas granxas están mecanizados. As principais tarefas dos gandeiros son:
  • Alimentan o gando

  • Contrólanlle a saúde

  • Manteñen limpas as granxas

  • Obteñen productos dos animais